tema

Yılın Teması: "Yer Bilimleri"


2023 İTÜ Ödülleri'nin Teması: Yer Bilimleri

Evrenin oluşumundan bu yana değişmeyen tek bilim olan yer bilimleri, çevremizi korumak ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmek, mevcut küresel değişimi anlamak, Dünyanın sürdürülebilirliğine yardımcı olmak ve ülkelerin mineral kaynaklarını yönetme kapasitelerini artırmak için önemlidir. Doğal afetlerin azaltılması, tıbbi jeoloji, mineral ve enerji hammaddeleri ile yeraltı suyu kaynaklarının çıkarılması dâhil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için açık ve somut veriler ortaya koymaktadır.

Yerbilimleri, Dünya, sistemleri ve 4.6 milyar yıllık tarihi hakkında bize çok önemli bilgiler vermektedir. Bu bilgiler, küresel ısınma etkilerinin azaltılması ve jeolojik tehlikelerin risklerinin azaltılması gibi insanlığın günümüzde karşılaştığı zorluklara cevap vermek ve gelecek nesiller için dünyamızın sahip olduğu kaynakların korunması için gereklidir. Ayrıca bugün insanlığın kurduğu bütün medeniyetler, teknoloji ve doğal ve doğal olmayan afetlerden korunma çabaları da yine yer bilimleri ve bu bilimle ilgilenen insanlar sayesinde olmaktadır.

Alfred Nobel  der ki, ödüller "insanlığa en büyük faydayı kazandıran" insanlara gider.  Her bilim insanını ilgilendiren bir şeye dikkat çeker: kişinin merakını takip etmesinin şansı, bilimin ötesine tüm dünyayı etkileyecek şekilde dökülen, hatta devrimci olan bir keşfe dönüşebilir.  Ödüller "araştırmalarda olağanüstü katkılar ve bencil olmayan işbirliği, topluma faydalı ve toplum refahını yükseltmek " için dünyaya, tarihine ya da evrenle olan ilişkilerine dair daha net bir anlayışla sonuçlanan bilimsel başarıları olanlar için verilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim ödülleri; özgün bilimsel çalışma ve araştırmalarıyla temel mühendisliğinin ve bilimin gelişmesine ulusal ve uluslararası düzeyde önemli katkısı olmuş bilim insanlarının, uygulamacı ve araştırmacı çalışma ve hizmetlerini değerlendirmek, toplumsal alana ilişkin önemli hizmet ve katkılarda bulunmuş kişilerin belirlenmesi ve ödüllendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile verilmektedir. Her yıl bir teması olan İTÜ bilim ödülü 2023 yılında yer bilimleri alanında ülkemize, İTÜ’ye ve yer bilimleri alanına çok önemli  katkılar sunan ve Kuzey Anadolu Fay hattını ilk kez ortaya koyarak Tektonik bilim alanına öncülük eden Prof.Dr. İhsan Ketin Onuruna verilecektir. “Bir şeye inanmak için değil, inanmamak için bakmayı” kendine bilim ilkesi edinen Ketin, yetiştirdiği bilim insanları , ürettiği bilimsel yayınlar ve ülkemiz ve dünya bilimine katkıları ile gerek İTÜ de gerekse dünya literatüründe çok önemli bir yere sahiptir. Prof. Dr. İhsan Ketin’in ortaya  koyduğu eserler  bugün bile halen geçerliliğini korumakta ve jeoloji biliminin gelişmesine öncülük etmektedir.