tema

Yılın Teması: "Sürdürülebilirlik"


2022 İTÜ Ödülleri'nin Teması: Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliğin önemi üzerine farkındalık her geçen gün artmaktadır. Sürdürülebilirlik, yeniliği teşvik ederken, yaşam tarzımızdan ödün vermeden doğal çevremizi, ekolojik sağlığımızı ve bütünlüğümüzü korumayı amaçlar. Bu sebeple büyük önem arz etmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, sürdürülebilirlik değerlerini tüm birimlerine entegre ederek yerel ve küresel bir model olarak hizmet verecek bir sorumluluk kültürü oluşturmaktadır. Bunu başarmak adına sürdürülebilirliği eğitim, araştırma ve yönetim boyunca temel bir ilkeler bütünü olarak benimsemek ve tüm birimlerde bu ilkeleri kalıcı hale getirmek için çalışmalar yapmaktadır.

Sürdürülebilirlik temelli üniversite sıralamalarında İTÜ, bugün dünyada en iyi ilk 50 üniversite arasında yer almaktadır. İlerleyen dönemlerde de bu başarı çizgisini istikrarlı ve kalıcı biçimde yükseltmeyi amaçlamaktadır.

İTÜ Ödülleri, bu konuya özel bir vurgu yapmak niyetiyle 2022'de verilecek ilk ödüllerin, "sürdürülebilirlik" temalı çalışmaları teşvik etmesi kararını almıştır.