ihsan-ketin 

Prof. Dr. Mustafa İnan’ın doğumunun 111. yıldönümü anısına; akademisyenin çalışma alanında bilimsel başarılara ve/veya hizmetlere sahip kişilere, İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri kapsamında “Mustafa İnan Özel Ödülü” verilecektir.

Prof. Dr. Mustafa İnan

İTÜ’yü İTÜ yapan çok önemli isimlerin başında gelen Prof. Dr. Mustafa İnan’ın hayata ve bilime bakışı, öğrencileriyle diyaloğu, bugün onun bir ekol olarak anılmasını sağlayan en önemli özellikleri arasındadır.

Mustafa İnan, 1931 yılında Adana’da yatılı okulu birincilikle bitirdi ve hemen ardından İTÜ’ye, yani o zamanki adıyla Yüksek Mühendis Mektebi’ne kayıt oldu ve fakülteyi pekiyi dereceyle ve yine birinci olarak bitirdi. Doktora için devlet bursuyla gönderildiği Zürih’te foto-elastisite üzerine çalıştı ve bu alanda araştırma yapan ilk Türk bilim insanı oldu.

1941 yılında, doktorasının ardından yurda dönen Mustafa İnan, yurtdışında edindiği akademik deneyimi ülkemizde uygulamak anlamında büyük çabalar sarf etti. İTÜ’nün 1944 yılında “Yüksek Mühendis Mektebi”nden “İstanbul Teknik Üniversitesi”ne geçişinde, yani bir “okul”dan “akademi”ye dönüşmesinde çok büyük katkıları oldu.

1944 yılında doçentliğe, bundan hemen bir yıl sonra da profesörlüğe yükselen Mustafa İnan, 1954-1957 yılları arası İnşaat Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1957-1959 yılları arasında da İTÜ’de rektörlük görevini üstlendi. Bu görevleriyle birlikte, aynı zamanda Türkiye’nin en genç dekanı ve en genç rektörü unvanını da almış oldu. 1961 yılından vefatına kadar da TÜBİTAK’ta görev alarak ülkemizin bilimine hizmet etmeyi sürdürdü.

1965 yılında yazdığı ve ilk baskısı 1967 yılında yapılan Cisimlerin Mukavemeti isimli eseri zamanının en kapsamlı eserlerinden biridir. Ve bu eser, günümüzde de halen güncelliğini koruyan ve atıf yapılan bir başvuru kitabı durumundadır. Bu kitabının yanı sıra Mustafa İnan, foto-elastisite üzerine üç eser daha kaleme almıştır.

Prof. Dr. Mustafa İnan’ın okuldaki akademik hayatı boyunca, İnşaat Fakültesi’nin yanı sıra, Makina, Maden ve Elektrik gibi farklı fakültelerden çok sayıda öğrencisi oldu. Öğrencilerine sadece teknik konularda ders anlatmakla yetinmedi; onlara aynı zamanda düşünmeyi, problem çözmeyi, eldeki veriyi nasıl kullanmak gerektiğini de öğretti. Bu bakımdan, kendine has bir ekol ortaya koydu…

Prof. Dr. Mustafa İnan’ın vefatının ardından TÜBİTAK, çalışmalarıyla ülkemizin bilimsel çıtasını yükselten Mustafa İnan’a “1971 Yılı Hizmet Ödülü” verme kararı aldı. Ödülün gerekçesi ise şöyleydi: “TÜBİTAK Bilim Kurulu, 9 Ağustos gün ve 134 sayılı toplantısında Profesör Doktor Mustafa İnan’a; İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1944’lerde başlayıp, 1967’de vefatına kadar tatbiki mekanik dalındaki bilimsel çalışmaları, eşsiz hocalığı ve çok sayıda araştırıcı ve bilim adamı yetiştirmek suretiyle, modern anlamda bir EKOL kurmuş olmasını dikkate alarak 1971 yılı Hizmet Ödülü’nün verilmesini kararlaştırmıştır.”

İTÜ Ödülleri ve bu yıl verilen “Mustafa İnan Özel Ödülü”, Prof. Dr. Mustafa İnan’ın yolundan giderek, onun ortaya koyduğu “İTÜ Ekolü”nü geleceğe taşımayı ve ülkemizin bilimine hizmet eden yeni Mustafa İnanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

İTÜ Merkez Kütüphanesi’ne adı verilen Prof. Dr. Mustafa İnan hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İTÜ Ödülleri hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.