• Özel Ödül:
  • Bilim Ödülü:
  • Genç Akademisyen Başarı Ödülü:
  • Eğitim ve Öğretim Ödülü:
  • Bilimsel Eser ve Telif Ödülü:
  • Uluslararası İş birliği Ödülü:
  • Üniversite Sanayi İş birliği Ödülü:
  • Yenilikçilik Ödülü:
  • Hizmet Ödülü: